NAU MAI
E ngā maunga, e ngā wai tapu o te motu kāore i ārikarika ngā mihi ki a koutou.  Nau mai ki tā mātou pae tukutuku. He whare kōrero, he whāre wānanga, he whare mātauranga
Tīkina atu rā
ko te mauri o Rangi
ko te mauri o Papa
ko te mauri o Tane Whakapiripiri
ko te mauri o Tane Te Wānanga
ko te mauri o Rongo
ko te mauri o te aroha
Kia kaha
Kia māia
Kia ora

Whakapūpūtia mai ō mānuka, kia kore ai e whati

© 2020 Hei Āhuru Mōwai Māori Cancer Leadership Group